PRAVIDLA AUTO ROKU 2018 v ČESKÉ REPUBLICE

pravidla hlasování veřejnosti

1) Organizátor a pořádající agentura
Svaz dovozců automobilů, se sídlem Kubánské náměstí 11, Praha 10, zájmové sdružení právnických osob dle § 20 f a následujících tehdy účinného občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., registrovaný v registru Obvodního úřadu MČ Praha 4 pod číslem registrace 31/95 - Sd; (dále jen jako „organizátor“), pořádá na území České republiky v období od 13. 11. 2017 do 22. 12. 2017 (dále jen „soutěžní období“) soutěž „AUTO ROKU 2018 v ČESKÉ REPUBLICE“ (dále jen „soutěž“). Organizací soutěže pověřil organizátor společnost Aďore Marketing Communications, s. r. o., IČO: 26 44 05 04 se sídlem: Karla Engliše 3221/2, 150 00 Praha 5

2) Pravidla hlasování veřejnosti
Tato pravidla hlasování veřejnosti jsou zveřejněna po celou dobu jejich platnosti na webové stránce www.autoroku2018.cz a rovněž v sídle pořádající agentury. Pořádající agentura se zavazuje, že v případě jakýchkoliv změn nebo úpravy pravidel soutěže bude aktuální znění pravidel dostupné na uvedených internetových stránkách. Pořádající agentura a organizátor si vyhrazují právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech, týkajících se tohoto hlasování veřejnosti. Pořádající agentura a organizátor jsou zároveň oprávněni hlasování veřejnosti kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit jeho pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech hlasování veřejnosti, bude to učiněno písemně a zveřejněno na www.autoroku2018.cz.

3) Komu je hlasování veřejnosti určeno?
Hlasování veřejnosti je určeno všem osobám starším 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, s výjimkou zaměstnanců organizátora a pořádající agentury i jejich rodinných příslušníků (dále jen „účastník“). Za rodinné příslušníky se pro účely hlasování veřejnosti považují osoby tvořící domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb (občanský zákoník) v platném znění; za osobu starší 18 let věku osoba, jež dovršila 18 let věku nejpozději v den předcházející dni odeslání hlasovacího formuláře do hlasování veřejnosti dle čl. 4. těchto pravidel. Z hlasování veřejnosti budou dále vyloučeni všichni účastníci, jejichž hlasovací formulář bude neúplný.

4) Jak se hlasování veřejnosti platně zúčastnit?
Aby se účastník platně zúčastnil tohoto hlasování veřejnosti, musí se do něj v době platnosti přihlásit, a to tak, že:
a) V prvním kole volby v době platnosti od 13. 11. 2017 do 22. 12. 2017 musí v hlasovacím formuláři, nacházejícím se na www.autoroku2018.cz, zvolit 4 vozy v kategoriích: malé vozy- velké vozy-malá SUV-velká SUV, v jeho adresné části řádně vyplnit své osobní údaje, vyznačené jako povinné, poté jej odeslat do hlasování veřejnosti kliknutím na tlačítko „odeslat“ uvedené pod hlasovacím formulářem.
b) Do ankety Auto roku 2017 v České republice bylo nominováno 36 vozů: Alfa Romeo Stelvio, Audi A5, Audi Q5, Audi A8, BMW 5, BMW X3, BMW 6 GT, Citroen C3 Aircross, Dacia Duster, Ford Fiesta, Ford EcoSport, Honda Civic, Jeep Compass, Kia Rio, Kia Stinger, Kia Stonic, Lexus LC, Mazda CX-5, Mini Countryman, Nissan Micra, Nissan Qashqai, Opel Insignia, Peugeot 5008, Range Rover Velar, Renault Koleos, Renault Alaskan, Seat Arona, Seat Ibiza, Subaru Impreza, Suzuki Ignis, Suzuki Swift, Škoda Karoq, Toyota Prius Plug-in, Volkswagen Arteon, Volkswagen Polo, Volvo XC60.
Každý účastník je oprávněn přihlásit se do hlasování veřejnosti pouze jedním hlasovacím formulářem.

5) Souhlas se zpracováním osobních údajů - schválení pravidel
Odesláním hlasovacího formuláře do soutěže dle čl. 4. těchto pravidel každý účastník hlasování:
1. dává pořádající agentuře a jednotlivým partnerům soutěže, jejichž jmenovitý seznam je uveden v bodu (5.4) tohoto článku pravidel soutěže (každý výše uvedený subjekt je dále pro účely tohoto článku pravidel označován jako „Správce“), v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených na hlasovacím formuláři, resp. sdělených zástupci pořádající agentury a/nebo organizátora soutěže v rozsahu jméno, příjmení, e- mailová adresa, PSČ za účelem prověření jeho platné účasti v hlasování a pro další obchodní a marketingové účely Správce, a to na dobu 5 let. Účastník hlasování bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány systematizovaně a mechanicky. Účastník zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených Správcem. Správce je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další účastníkovy osobní údaje. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a účastník hlasování bere tuto skutečnost na vědomí. Účastník má právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a dále, zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval.
2. dává Správci v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas s použitím své e-mailové adresy pro obchodní a marketingové účely Správce, zejména pro účely zasílání obchodních sdělení.
3. schvaluje tato úplná pravidla hlasování a instrukce, které jsou uvedeny na dokumentech, a přistupuje k nim a zavazuje se je plně dodržovat.
4. souhlas dle ujednání bodu (5.1) až (5.2) tohoto článku pravidel hlasování je účastníkem soutěže udělován následujícím Správcům - partnerům soutěže:
Aďore Marketing Communications,s r.o., IČO: 26 44 05 04 se sídlem: Karla Engliše 3221/2, 150 00 Praha 5
ALCAR BOHEMIA, s.r.o., Nupaky 233, 251 01 Říčany u Prahy, IČ: 25633074, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 56545
Continental Barum s.r.o., Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice, IČ: 45788235, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 15057
BMW Vertriebs GmbH - organizační složka Česká republika, Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5, IČ: 27564720, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 54535
C Automobil Import s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, IČ: 26213664, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 80269
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ČR s. r.o., Michelská 1552/58, 141 00 Praha 4, IČ: 40613275, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2731
FORD MOTOR COMPANY, s.r.o., Karolínská 654/2, 180 00 Praha 8, IČ: 48589641, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18276
Honda Motor Europe Limited, organizační složka Česká republika, Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, IČ: 24267007, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75845
KIA MOTORS CZECH s.r.o., V Oblouku 128, 252 43 Čestlice, IČ: 49703188, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 22340
Magyar Suzuki Corporation Ltd. branch office Czech Republic, organizační složka, U průhonu 1079/40, 170 00 Praha 7, IČ: 02386771, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76355
Mazda Motor Logistics Europe NV, organizační složka, Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov, IČ: 27594947, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 55206
Nissan Sales CEE Kft. – organizační složka, Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha 4, IČ: 27248011, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 51598
Opel Southeast Europe Automotive Distribution Limited Liability Company, organizační složka, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, IČ: 27236994, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 51344
P Automobil Import s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ: 25080229, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47847
Porsche Česká republika s.r.o., Radlická 740/113d, 158 00 Praha 5, IČ: 25654012, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58399
Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., Vrchlického 31/18, 15000 Praha 5, IČ: 47124652, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12939
Renault Česká republika a.s., IBC Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, IČ: 60192801, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2277
SUBARU ČR s.r.o., Pekařská 638, 155 00 Praha 5, IČ: 63667762, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 37517
ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, IČ: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 332
Toyota Central Europe - Czech s.r.o., Bavorská 2662/1, 150 00 Praha 5, IČ: 60198435, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24834
Volvo Car Czech Republic s.r.o., V Oblouku 731, 252 43 Průhonice, IČ: 63981726, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 39848

V Praze dne 12. listopadu 2017
Pořádající agentura: Aďore Marketing Communications
Ing. Jana Schneiderová, jednatelka